Mosman - 当地最大一块海边土地
$26.8m
::     

 

位于北岸最著名滨水豪宅区

 

·       物业位于蓝筹地段,水边一线,占地超过5,000m²

·       DA批准可重建一间海边巨宅,或分割4块水边土地(以政府最后批准为主)

·       水面土地宽度超过60米, 拥有宽大的深水私家大码头!


海边顶级豪宅   |   现代豪宅   |   海边公寓   |   公寓 ( 楼花 )   |   商业
旧屋及发展土地   |   庄园   |   农场   |   成功出售   |   黄金海岸等